Korupcijos prevencija

Gerbiami VšĮ Kupiškio ligoninės pacientai ir jų artimieji,

Mūsų ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, jų sveikatos problemų, lūkesčių sprendimui, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Ligoninėje yra patvirtinta Korupcijos prevencijos programa bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena ir nuoširdus „ačiū“. Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais.

VšĮ Kupiškio ligoninės ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, taip pat baudžiamojon atsakomybėn yra trauktini asmenys, siūlę, pažadėje duoti ar davę kyšį. Už tokius veiksmus atsakomybė yra nustatyta Lietuvos Respublikos baudžamajame kodekse.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį gali pranešti įstaigos direktoriui ar bet kuriam administracijos darbuotojui.

Pagarbiai,

Direktorius Julius Panka

 

PRANEŠKITE APIE GALIMĄ KORUPCIJĄ

Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (prekybos poveikio, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečia netylėti, o apie tai pranešti.
Taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

APIE KORUPCIJĄ GALIMA PRANEŠTI ŠIAIS BŪDAIS:

 

• tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A;

• palikti pranešimą STT svetainėje ( www.stt.lt ) pasirinkus nuorodą „Praneškite apie korupciją/ Palikite pranešimą čia“ ;

• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 526) 63333 (taip pat ir poilsio dienomis);

• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

 

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) VšĮ Kupiškio ligoninėje galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:

 

• raštu: Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g. 33;

• sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu (8 800) 66004;

• sveikatos apsaugos priimamojo telefono numeriais Vilniuje: (8 526) 04708, (8 526) 61411, (8 521) 93309, (8 520) 53373, (8 521) 93315, (8 526) 61495, (8 520) 53375;

• elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt;  ministerija@sam.lt.


Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, jei norite gauti atsakymą.


Korupcijos prevencijos klausimais taip pat galite kreiptis:

Vilija Šilinienė, tel. Nr. 8 60102564 arba elektroniniu paštu korupcija@kupiskioligonine.lt.

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė, Krantinės g. 28, LT-40117 Kupiškis. 

 

Baudžiamasis persekiojimas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės Korupcijos precencijos programa 2020-2023 metams

Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2020-2023 metų korupcijos prevencijos priemonių planas

Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

 

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika