Privačių interesų deklaravimas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS DARBUOTOJŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS ĮGYVENDINIMO

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS VYKDYMO

https://vtek.lt/deklaravimas

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika