Kupiškio ligoninė

 

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė įsteigta 1997 m. lapkričio 6 d., buveinė: Krantinės g. 28, Kupiškyje. Įstaigos kodas − 164832256, ne pelno siekianti įstaiga ir ne PVM mokėtoja.

Įstaigos steigėjas − Kupiškio rajono savivaldybė. Įstaiga vykdo antrinės asmens sveikatos priežiūros veiklą. Veikla vykdoma vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-10-14 išduota Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 786, papildyta 2013-02-18, ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-51 patvirtintais VšĮ Kupiškio ligoninės įstatais (2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-211 nauja redakcija). Nuo 2013-02-18 VšĮ Kupiškio ligoninė teikia šias paslaugas: * Antrines stacionarines sveikatos priežiūros: vidaus ligų, vaikų ligų II, geriatrijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-I (suaugusiųjų ir vaikų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I ― II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (vaikų). * Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).

  • Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, pulmonologijos, endokrinologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, dermatovenerologijos, vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, urologijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos.
  • Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų).
  • Slaugos: anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos, bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos, vaikų slaugos.
  • Kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, ergoterapeuto padėjėjo praktikos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų, kvėpavimo sistemos ligų, odos ligų), suagusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų, kraujotakos sistemos ligų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų), masažo.
  • Bendrąją asmens sveikatos priežiūros - dienos chirurgijos.

Įstaigos kokybės politika – teikti pacientams prieinamą, lygiateisišką, pilnavertę, efektyvią, patikimą ir saugią, kokybės standartus atitinkančią sveikatos priežiūrą ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos srityse.

Įstaigos tikslai yra teikti kvalifikuotas kokybiškas medicinos pagalbos paslaugas, atitinkančias reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, siekti optimalių diagnostikos, gydymo, reabilitacijos rezultatų, nuolat kelti vadovaujančio personalo, gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikaciją ir profesionalumą.

Kokybės politikos uždaviniai yra patenkinti paciento poreikius ir interesus sveikatai profesionaliai, etiškai ir rezultatyviai; gerinti personalo ir pacientų tarpusavio santykius, pasitikėjimą bei diegti įstaigoje naujas technologijas medicinos paslaugų teikimui.

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika