Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

ĮSAKYMAS „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS MOAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO"

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika