Naujienos

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliems viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje

2017-11-13

VšĮ Kupiškio ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0013 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. spalio 25 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. kovo 31 d.

Projekto vertė – 120 000,00 Eur, iš jų 102 000,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18 000,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Kupiškio ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Šiuo metu į VšĮ Kupiškio ligoninę besikreipiantys judėjimo ar kitą negalią turintys pacientai susiduria su ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problema, kadangi  pagrindinis įėjimas į ligoninę, įėjimai į Konsultacijų ir Priėmimo skubios pagalbos skyrius ir jų prieigos nepakankamai pritaikyti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių ir kitą negalią turinčių žmonių poreikiams, be to ligoninės vidinėse patalpose esantis praėjimas iš Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į Konsultacijų skyrių dėl stačių ir slidžių vertikaliųjų nuolydžių tampa sunkiai įveikiama kliūtimi ne tik fizinę ar kitokią negalią turintiems pacientams, bet ir ligoninės personalui. Taip pat neužtikrinamas ir Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriuje teikiamų reabilitacijos paslaugų prieinamumas fizinę negalią turintiems pacientams – skyriuje nėra specialaus keltuvo, kuriuo neįgalieji galėtų būti įkeliami į baseiną.

Projekto metu numatoma neįgaliųjų poreikiams pritaikyti ligoninės įėjimus ir jų prieigas, pertvarkyti praėjimą tarp Konsultacijų ir Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, įrengti neregiams vedimo sistemą, keletą informacinių lentelių su Brailio raštu registratūroje, rūbinėje ir ant rentgeno kabineto durų, padėsiančius neįgaliesiems žymiai lengviau orientuotis ligoninės patalpose bei įsigyti fizinį paslaugų prieinamumą gerinančią reikalingą įrangą.

Siekiami rezultatai – įgyvendinus projektą siekiama pagerinti VšĮ Kupiškio ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą judėjimo ir kitą negalią turintiems pacientams ir tokiu būdu prisidėti prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.

Projekto naudą pajus neįgalieji, juos lydintys asmenys, taip pat VšĮ Kupiškio ligoninės darbuotojai.

Atgal į sąrašą

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika