Naujienos

 • 2020-08-12

  Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

  Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

  Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė.
  Buveinės adresas – Krantinės g. 28, LT-40117 Kupiškis.
  Įmonės kodas – 164832256.

  Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

  Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos administracijai, realizuoti įstaigos veiklos strategiją, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

  Skaityti daugiau

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika