Korupcijos prevencija

Gerbiami VšĮ Kupiškio ligoninės pacientai ir jų artimieji,

Mūsų ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, jų sveikatos problemų, lūkesčių sprendimui, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Ligoninėje yra patvirtinta Korupcijos prevencijos programa bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena ir nuoširdus „ačiū“. Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais.

VšĮ Kupiškio ligoninės ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, taip pat baudžiamojon atsakomybėn yra trauktini asmenys, siūlę, pažadėje duoti ar davę kyšį. Už tokius veiksmus atsakomybė yra nustatyta Lietuvos Respublikos baudžamajame kodekse.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį gali pranešti įstaigos direktoriui ar bet kuriam administracijos darbuotojui.

Pagarbiai,

Direktorė Roma Ramanauskienė

VšĮ Kupiškio ligoninės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

Korupcijos precencijos programa 2016-2019 m.

Korupcijos precencijos priemonių planas 2016-2019 m.

Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

Korupcijos prevencijos programa 2011-2014 m.

Priemonių planas 2011-2014 m.

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika